Warsztaty

CoOperatywa.com ~ Zaprasza

Jak poznać wartość swoich własnych doświadczeń?
Jak wykorzystać własne doświadczenia?
Poznaj świadome postępowanie.
Warsztaty indiwidualne oraz grupowe

Są jedynie dwa sposoby w jaki możesz przeżyć swoje życie.
Jeden to tak jak gdyby nic nie było cudem. A drugi jak gdyby wszystko było cudem.” Albert Einstein
Życie to nie ustający proces poznawania samego siebie, pozyskując zaufanie, że wszystkie nasze doświadczenia wydarzają się na naszą korzyść, zdobywamy osobiste zrozumienie otaczających nas sytuacji oraz osób uczestniczących w naszych doświadczeniach.

“Czyż wiesz kim byłeś zanim świat powiedział Ci kim masz być ?”
Danielle LaPorte

Sytuacje, w których uczestniczymy oraz osoby nam towarzyszące są wynikiem naszych wyborów. Decyzje wyboru sposobu postępowania lub uczuciowych reakcji podejmujemy w zależności od umiejętności rozpoznania motywów naszych działań. Tylko my jesteśmy w stanie rozpoznać prawdziwy motyw własnego działania. Rozpoznając podłoże, a zatem motor (czyli motyw), naszego działania, poznajemy głębię własnej natury. Nasze reakcje wpływają na osobiste, międzyludzkie i biznesowe relacje, w które jesteśmy zaangażowani. Budują naszą wartość samych siebie. Pozwólmy, aby były wynikim naszego świadomego wyboru.

Udział w warsztatach wyposaża uczestników w narzędzia, których praktyka pozwala na rozpoznanie własnych wzorów oraz ułatwia wprowadzenia porządanych zmian.

Prowadząca: Magdalena E. Corvin-Spolitakiewicz

Architekt, autor publikacji na temat zagadnień dot. zdrowia użytkowników zabudowanych przestrzeni miejskich, projektant zróważonych strategii rozwojowych, wykładowca akademicki.
Wykształcenie, zdobyła w Ameryce Północnej (Kanada &USA). Poparła je praktyką zawodową obejmującą szeroki wachlarz prac projektowych oraz nauczania akademickiego. Jako członek zarządów amerykańskich organizacji pozarządowych zrzeszających architektów, urbanistów oraz innych przedstawicieli zaangażowanych w zrównoważony rozwój miast, aktywnie uczestniczyła w kształtowaniu świadomości ekologicznej w okresie ostatnich 30 lat. Od 2011 prezes zarządu Fundacji CENTRUM, organizacji pożytku publicznego, której celem jest inspirowanie zmiany świadomości w obszarze harmonijnego rozwoju miast i wsi poprzez ekologiczne działania edukacyjne, badawcze, i kulturalne, zapewniające mieszkańcom poprawę jakości życia. ~
Kontakt: magdalena@fundacjacentrum.org lub 48 788 700 234