O nas

CoOperatywa.com

Działamy jako wspólnota wspierających się osób i małych przedsiębiorstw, zarówno tych które dopiero zaczynają, jak i tych, które urzeczywistniły osobiste marzenie kiereując sklep czy też Pracownię usługowo-handlową. Propagujemy i wzmacniamy wiedzę o produktach bądź usługach, które przedstawiają wysoką jakość, a ich twórcy z prawdziwym zamiłowaniem i entuzjazmem udzielają informacji na tematy związane z ich pracą. Każdy członek naszego zrzeszenia jest tym, kto robi to co kocha, a zatem reprezentuje pasję Swego Serca.

W CoOperatywa.com przedstawimy konkretne produkty lub usługi członków naszej wspólnoty. Proponujemy, aby dany członek wspólnoty przygotował proste ulotki informacyjne na temat jego oferty handlowej, czy usługowej. Lokalne targi i kiermasze, m.in. w Dworku Sierakowskich, są idealną okazją do zainteresowania klientów swoim produktem bądź usługą. Klienci odwiedzający takie miejsca często poszukują rzeczy innych – nowych, zdrowych, nietypowych, czy oryginalnych. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się z ofertą będą korzystać stale z produktów oraz usług zaproszonego wystawcy, członka wspólnoty CoOperatywa.com.

Bezpośredni i osobisty kontakt z zainteresowanymi osobami, stwarza możliwość bliższego zaprezentowania członków naszej wspólnoty, a także przedstawienia idei CoOperatywy.com opowiedzenia o jej szczególnych wartościach.

Spotkania CoOperatywa.com prowadzone są w formie partycypacyjnej, z czynnym udziałem poszczególnych członków w CoOperatywa.com. Taka forma zapewnia uczestnikom bezpośrednią wymianę spostrzeżeń oraz daje możliwość wyboru zagadnień, które mogą stać się tematem następnych prezentacji.

Celem CoOpreatywy.com jest:

 1. Integracja społeczności CoOperatywy.com – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw – oferującej produkty i usługi w Trójmieście. Zadaniem naszym jest zapoznawanie konsumentów z wachlarzem istniejących usług oraz produktami i rozszerzanie oferty o drobne usługi wykonywane przez indywidualnych mieszkańców.
  Społeczność CoOperatywa.com zapewnia uczestnikom:
  • bezpośredni kontakt osobisty oraz zróżnicowany wachlarz możliwość prezentacji członkowskich usług, czy produktów
  • edukację i praktykę zasad sprawiedliwości społecznej w przedsiębiorczości (zasad SCR) w celu zapewnienia stałej oraz rozszerzenia istniejącej bazy klientów
  • wiedzę na temat obecnie ukierunkowujących się tendencji konsumenckich.
  Społeczności CoOperatywy.com popularyzuje należące do niej przedsiębiorstwa oraz rozpowszechnia informacje o specjalistycznych usługach, w większości wykonywanych ręcznie, których charakterystyką jest wysoka jakość.
 2. Edukacja
  • co to znaczy być świadomym konsumentem w globalnym społeczeństwie
  • co oznacza praktyka zasad SCR (Social Corporate Responsibility – Praktykowanie Zasad Sprawiedliwości Społecznej w Przedsiębiorczości) przedstawiana na przykładach sprawdzonych wzorów z różnych środowisk oraz prezentacja doświadczeń członków CoOperatywy.com
 3. Prezentacja nowości czy to w dziedzinie nauk ścisłych, czy innych projektów, które odpowiadają na istniejące oraz zarysowujące się potrzeby społeczne.

Na spotkaniach CoOperatywa.com odbywają się pokazy filmów i materiałów powszechnie niedostępnych. Proponujemy dyskusje związane z bieżącymi tematami poruszanymi na światowym forum TED Ideas Worth Spreading (TED Idee Warte Rozpowszechnienia) http://www.Ted.com.

Warunkiem przynależności do CoOperatywy.com jest uznanie wartości i gotowości do wykonywania działań przedsiębiorczych w duchu i według zasad SCR (Social Corporate Responsibility – Praktykowanie Zasad Sprawiedliwości Społecznej w Przedsiębiorczości).

Zapraszamy do kontaktu: info@fundacjacentrum.org lub +48 788 700 234